Kursy dostępne w projekcie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia ( jeden do wyboru):

  • Kurs językowy – z języka angielskiego lub niemieckiego dla 34 grup w postaci 120 godzin szkoleń na poziomie A1, B1 lub C1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 120 godzin szkoleń na poziomie A2, B2 lub C2 kończących się egzaminem zewnętrznym TELC bądź innym równoważnym. Każdy uczestnik przyjęty do projektu przechodzi pełna ścieżkę – 240 godzin kursu. Zajęcia odbywać się będą średnio dwa, trzy razy w tygodniu po 3,4 godziny lekcyjne – po południu lub w weekendy – w zależności od potrzeb uczestników.
  • Kurs komputerowy – 120 godzin dla 10 grup na pełnym poziomie A, B lub C zakończony egzaminem zewnętrznym ECCC lub innym równoważnym

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.”